Skola

Världens viktigaste uppdrag

Världens viktigaste uppdrag

Det är nog inte direkt en kontroversiell åsikt att påstå att skolan som institution har ett av de allra viktigaste uppdragen här i samhället, om inte i hela världen. Sverige har en lång tradition av lagstadgad skolplikt och skolorna ansvarar för att ge utbildning och fostran åt våra barn och ungdomar under den allra största delen av deras uppväxt. Skolan eller förskolan är för de flesta barn den första kontakt de får med samhället utanför sin egen familj och där man för första gången konfronteras med andra människor med andra erfarenheter, språk, kulturer och sociala vanor.  

 

Mer än bara en utbildning 

Skolan har ett stort och brett uppdrag som består i så mycket mer än att bara ge barnen och ungdomarna en formell utbildning och grundläggande kunskap att lära sig läsa, skriva och räkna. I skolan får man så mycket mer på köpet; man får en struktur, man lär sig sociala koder och sociala utbyten och får hälsosam stimulans som förhoppningsvis ska bidra till en framgångsrik utveckling både på kort och lång sikt. Det är trots allt världens framtid som står på spel för skolorna: en dag är barnen vuxna och tar över ansvaret för den värld vi lämnar över till dem när de är redo. 

 

 

Idag finns många valmöjligheter 

Numera ser vi en stor valfrihet och spridning i skolors inriktningar. Det är längesedan alla skolor såg exakt likadana ut, även om det naturligtvis fortfarande finns formella läroplaner som ska följas och kunskapskrav som ska mötas för samtliga. Men om man till exempel bor i Sörmland och är intresserad av att sätta sina barn i en religiöst inriktad skola är det bara att googla exempelvis “kristen skola flen. Vips har man flera förslag på skolor med kristen inriktning! Och det finns många fler inriktningar att välja mellan beroende på vad man är ute efter.