pålning

Var du kan hitta företag som utför pålning i Västerås!

Var du kan hitta företag som utför pålning i Västerås!

editorial

Var hittar jag företag som utför pålning i Västerås?

Om du någon gång har gått förbi en byggarbetsplats och sett hur det slår ner står pålar i marken så har du sett pålning. Själv har jag alltid undrat hur det egentligen går till och varför man gör det. Inom byggbranschen används det för att skapa en grund som man sen kan bygga på. för att skapa en grund för en ny byggnad.

Pålning är en byggteknik som innebär att långa, slanka pelare slås ner i marken. Pålarna är vanligtvis gjorda av betong, stål eller trä och används för att stödja en mängd olika konstruktioner, inklusive broar, byggnader och andra stora konstruktioner. Pålning är en viktig del av många byggprojekt och kan utföras med hjälp av följande metoder:

– Fallhammare: En vikt släpps från en höjd på högen och driver ner den i marken.

– Dieselhammare: En dieselmotor används för att driva en ram som slår mot högen och driver ner den i marken.

– Pneumatisk hammare: Lufttryck används för att driva en ram som slår mot pålen och driver in den i marken.

pålning

Olika typer av hammare

Vilken typ av hammare som används beror på vilken typ av påle som ska slås och på markförhållandena. Pålning är ett kvalificerat yrke och det finns många företag som specialiserar sig på denna typ av arbete, som exempelvis Viggo Andersson

När det gäller konstruktion i allmänhet används en mobilkran för att lyfta och sänka pålarna på plats. Kranföraren samarbetar med andra arbetare på bygget för att se till att pålarna slås på rätt djup och i rätt läge. Pålning är en bullrig process och kan vara störande för dem som bor eller arbetar i närheten. Det är viktigt att kontrollera med de lokala myndigheterna innan man börjar för att försäkra sig om att det inte finns några invändningar.

Just användandet av mobilkran är bra om utrymmet är lite mindre.