finmekanisk verkstad

Vad gör en finmekanisk verkstad?

Vad gör en finmekanisk verkstad?

editorial

På ett sätt är detta något av en kuggfråga. En finmekanisk verkstad skapar fin mekanik, det vill säga produkter som är väldigt små. De senaste 60 åren har denna bransch gått hand i hand med datoriseringen. Man hade knappt hunnit tillverka den första datorn innan man började använda den inom finmekanik.

Redan på 60-talet började program utvecklas som skulle hjälpa arkitekter och ingenjörer att göra finmekaniska beräkningar – och därmed möjligheten att skapa mer perfekta produkter. Bland de första branscherna att anamma möjligheten var flygindustrin och tillverkningen av flygplansvingar. 

 

Datorstödd design

Inom finmekanisk produktion delar man upp hur man använder datorn i två områden: CAD och CAM. CAD står för Computer Aided Design och betyder helt enkelt att man använt en dator för att designa produkten. Idag görs i stort sett ingen design på en finmekanisk verkstad utan CAD.

Idag handlar det snarare om hur duktig designern är på att använda CAD, inte om denne gör det.
CAD är en grundförutsättning för att man sedan ska kunna använda CAM. Ingen människa kan på rimlig tid skapa en design manuellt som en finmekanisk tillverkningsmaskin sedan kan läsa.

finmekanisk verkstad

 

Datorstödd tillverkning

När designen är klar via CAD är det dags för tillverkning med datorns hjälp. Detta kallas för CAM, som står för Computer Aided Manufacturing. Alltså datorstödd tillverkning. Så länge datorer har funnits har man haft både CAD och CAM i någon form. Men det är först på 2000-talet som tekniken har lyft till dagens nivåer.

I samband med 3D-printern blev CAD och CAM något som gemene man kunde börja göra. Alla har möjlighet till CAD via ganska lättanvända och billiga program. Om man sedan äger en 3D-printer så kan man genomföra CAM. Om man dock vill ha riktigt avancerade finmekaniska produkter bör man fortfarande vända sig till experter på området som kan sin sak i grunden: https://www.plastogravyr.se/om-oss.