pumpservice - pumpar Helsingborg

Sök pumpservice och pumpar i Helsingborg

Sök pumpservice och pumpar i Helsingborg

editorial

Du är driftsansvarig för ett lantbruksföretag i nordvästra Skåne. Företaget har flera gårdar med såväl mjölkproduktion som svinuppfödning. Dessutom har företaget en betydande åkerareal med växtodling.

Inom ett lantbruk finns mycket som skall pumpas och doseras. Miljön kan vara aggressiv mot pumpar och omrörare, särskilt i stallmiljö. Växtodlingen kräver pumpar för bevattning och bekämpningsmedel. Samtidigt finns ett stort krav på hygieniska förhållanden. Ett lantbruk producerar ju livsmedel. 

Pumpar för olika driftfall

Pumpar inom lantbruket blir ofta obarmhärtigt behandlade. En flytgödselpump skall transportera iväg ett slam som innehåller mycket halm och strömedel. Dessutom är det tjockflytande och illaluktande. Ammoniak bildas och är basiskt. Dina ögon svider och pumpar kan utsättas för frätskador. 

När flytgödsel hamnat i en gödselbrunn börjar den att skikta sig. På toppen bildas ett svämtäcke och i botten av brunnen hamnar tunga partiklar. För att motverka detta krävs omrörning lite då och då. Efter ett tag skall brunnen tömmas och gödseln transporteras till en åker för spridning. Pumpar som skall klara denna hantering måste oftast vara skärande. 

 

pumpservice - pumpar Helsingborg

 

Inomgårds kan utfodring ske av flytande foder till kreaturen. Från egen brunn pumpas dricksvatten och spolvatten. Torrt foder blandas ut med vatten, vilket gör att en pump skall transportera en trögflytande sörja.

I ett stall kan förekomma dosering av kemikalier med pump. För att minska ammoniakavgången kan svavelsyra tillsättas flytgödseln. Svavelsyran tar upp kväve och bildar en ammoniumförening. En sådan hantering kräver säkra och hållbara pumpar.

I växtodling används bekämpningsmedel, vilket kräver spridningsaggregat med pump. Under sommaren sker bevattning av känsliga grödor. Vattnet tas ofta från åar och andra vattendrag, men sådan bevattning kräver en rejäl pumpkapacitet.

Pumpar och serviceavtal

Som ansvarig för ett lantbruksföretag behöver du hjälp med pumpar och pumpservice i Helsingborg. Sök hjälp från: https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-helsingborg/. En leverantör med lång erfarenhet ger dig trygghet vid val av specifika pumpar och inte minst får du service på dina installerade pumpar.