spa

Ro organisationen förbi konflikter

Ro organisationen förbi konflikter

En harmonisk organisation är en effektiv organisation.

Detta är inte någon hemlighet. Däremot är det desto svårare att uppnå detta tillstånd inom ett företag, en förening och andra former av liknande sammanhang. Vi människor är förhållandevis enkla varelser en och en – kika på Maslows berömda behovstrappa och du har en rätt praktisk guide till hur vi blir glada.

Det är först när vi ska börja samsas med varandra som det börjar bli komplext.

Detta med personlig kemi och att att ska känna att de både får ge och ta gör att det lätt blir krumbukter längs vägen. Speciellt om man är under press, då kan det bli riktigt bökig. Det är lätt hänt att säga och göra saker som man sedan ångrar.

En effektiv organisation strävar därför efter att få sina ansedda att känna sig både sedda och hörda. Det handlar om att man måste få känna att man kan påverka och förbättra den arbetsplats som man är på. Annars är den stundande vantrivseln en tickande bomb. 
I svallvågorna följer sedan dålig stämning och ineffektivitet.

Fällan i slutändan är förstås att det hela blir till en nedåtgående spiral där minskad trivsel leder till minskad produktion. Detta skapar i sin tur mindre ekonomiskt utrymme för positiva åtgärder.
Därför är det, likt som så ofta i livet, bäst att göra något direkt när man märker att saker verkar vara på väg ned för det berömda sluttande planet.

Varför inte boka in en träff på ett konferenshotell så som Åkerblads i magiska Tällberg. Här finns tid för både samtal och ro på en och samma plats. Ge alla utrymme att komma till tals och se vad som till slut kan raffineras fram ur det som har sagts.

Kanske undviker ni inte bara en stundande konflikt längre fram, utan hittar även nya vägar som för in företaget i en positiv trend.