prostata

Prostata - en viktig körtel som ibland vållar problem

image

Prostatabesvär kan vara skrämmande och besvärande, även om långt ifrån alla problem från prostatan är farliga. Prostatit är ett exempel på tillstånd där prostatan blir inflammerad. Symtomen kommer plötsligt och kan exempelvis vara feber, ont i magen och svårigheter att kissa. Akut prostatit behöver behandlas med antibiotika och du bör därför kontakta din vårdcentral direkt. De allra flesta blir helt friska efter behandling. För vissa dröjer problemen kvar eller återkommer och man kan då ha drabbats av kronisk prostatit. Det är ofarligt, men kan vara mycket besvärande. Även mot detta finns behandling att få i form av olika läkemedel och avslappning.

 

Cancer i prostata ska tas på allvar och behandlas
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Risken att drabbas ökar med åldern men orsaken är inte klarlagd. Ärftlighet kan spela en viss roll. Vid symtom som exempelvis svårigheter att kissa eller blod i urinen är det viktigt att kontakta en läkare så att orsaken till besvären kan fastställas. Detta görs i ett första steg dels genom blodprov och dels genom att läkaren känner på prostatan. Om man misstänker cancer går man vidare med ytterligare undersökningar. Prostatacancer kan behandlas på olika sätt – bland annat med kirurgi, strålning eller hormoner.

 

 

 

Behandlingsmöjligheter vid godartad prostataförstoring
Godartad prostataförstoring är helt ofarligt men kan påverka såväl möjligheten till erektion som förmågan att kissa och hålla urin. Godartad prostataförstoring ökar inte risken för prostatacancer. Vid symtom såsom inkontinens eller problem att tömma urinblåsan med god stråle utreds dina prostata besvär, och om det visar sig vara en godartad prostataförstoring så finns ett flertal behandlingsalternativ. Det rör sig om allt från operation till läkemedel eller värmebehandling. Den som upplever besvär som kan härstamma från prostatan bör söka vård omgående för att få korrekt diagnos och möjlighet till behandling. Ju snabbare en diagnos kan ställas, desto bättre.