trädfällning Malmö

När är det dags för trädfällning?

När är det dags för trädfällning?

editorial

När är det dags för trädfällning?

Många trädgårdar i Malmö har ståtliga stora fina träd, som inte bara skyddar mot solen under sommaren utan även ger härliga färger på hösten. Samt så klart att de hjälper till att omvandla koldioxid till syre. Träd i en stadsmiljö är helt enkelt ett måste. Men ibland växer de sig för stora, ibland blir de sjuka och ibland dör de.

Trädgården är en viktig del av många svenskars hem. Det finns mycket som ska tas hänsyn till när man planerar sin trädgård, och en av de viktigaste aspekterna är hur man tar hand om sina träd. I denna artikel kommer vi att ta upp de vanligaste träden som vi har i Sverige, och ge tips om hur du kan ta hand om dem på bästa sätt. Vi kommer också att tala om vilka sjukdomar som träd kan få, och när man ska överväga att fälla sina träd.

trädfällning Malmö

De vanligaste träden som vi har i våra svenska trädgårdar är tall, alm, lind och björk. Varje träd kräver olika skötsel och det är viktigt att veta vilket som passar just ditt träd. Till exempel behöver tall mycket vatten för att må bra, medan alm inte behöver så mycket vatten. Träd behöver vanligtvis trimmas ungefär en gång om året för att hålla sig friska och glada. Detta kan man utföra själv eller så tar man hjälp av en arborist.

När bör du överväga att fälla träd i din trädgård?

Det finns inget universellt svar på den här frågan, eftersom det beror på det enskilda trädet och dess tillstånd. Det finns dock några fall då det kan vara nödvändigt att fälla ett träd. En anledning att fälla ett träd är om det är sjukt och utgör ett hot mot andra växter i trädgården. En annan anledning kan vara om trädet är för stort för sitt utrymme eller växer på en olämplig plats. Om du är osäker på om du ska fälla ditt träd eller inte är det alltid bäst att rådgöra med en arborist.