lastpallar

Lastpallar tar slut

Lastpallar tar slut

Att ha lastpallar hemma så att det räcker för alla dagens leveranser är ett ständigt pussel på lagret. Lastpallar är en förbrukningsvara. Man använder dem för att lastning och lossning av gods ska gå smidigt. Man har en gaffeltruck och fångar upp lastpallen på ett betryggande sätt.Sedan ska den upp på bilflaket för transport till kund. 

Vid lossning är det lika smidigt att få ner pallen från godsbilen och in på lager. Ofta får man in gods på lastpallar, och då tar man dem längre fram för utleveranser också. Om man inte får sina egna leveranser på pall, kanske köper man in stora partier varor i en container, ja då tar pallarna slut och man får köpa fler.

 

Hur köper man pallar?

Det bästa är att ha en löpande avräkning hos ett pallföretag så att man är med i en pallpool. Då kvittas mottagna pallar mot utlevererade pallar, och man betalar bara för mellanskillnaden, det eventuella saldot som uppstår om man har skaffat många pallar. Det är det billigaste sättet, för pallarna behöver ju inte vara nya vid varje leverans.

Köpa lastpallar är enkelt. Det finns olika typer av pallar, och ibland räcker det med en billig variant. Fraktar man tunga varor behövs det en rejäl pall med bättre trä. Farligt gods transporteras ofta med EUR-pall, som har den bästa kvaliteten. Sedan kan man välja en mindre pall för små leveranser. En halvpall är billigare i fraktkostnad än en helpall när man skickar gods.

 

 

Pallpoolen kontrollerar kvaliteten

När pallarna transporteras är det oundvikligt att de blir stötta och nötta. Därför kollas inkommande pallar extra noga av pallföretaget. Ibland kan pallen lagas, men ibland får den kasseras. Därför kan du vara trygg när du köper begagnade pallar, för de är synade och håller måttet. Du kan givetvis också köpa nya pallar när du vill.