skola malmö

Hitta en bra skola i Malmö

Hitta en bra skola i Malmö

editorial

Utbildning är viktigt och alla barn ska ha möjlighet att gå in en bra skola som passar just dem. Genom det fria skolvalet har man rätt att själv välja skola inom den kommun man är bosatt i. Men i vissa fall kan man även få tillåtelse att gå i en skola som ligger i annan kommun. I Malmö och de flesta andra kommuner finns det både kommunala och fristående skolor att välja mellan, och de fristående skolorna drivs oftast av en stiftelse. 

Vissa fristående skolor bedriver sin undervisning efter en särskild pedagogik, men följer naturligtvis också skolverkets plan för vad eleverna ska lära sig. Montessori och Waldorf är kanske de mest kända pedagogikerna. Men det finns också en skola i Malmö som bedriver sin undervisning efter Friluftsfrämjandets pedagogik ”i ur och skur”. Det innebär bland annat att man använder sig av ett mer upplevelsebaserat lärande.

 

image

 

Viktigt att utgå från barnets behov då man väljer skola

När man väljer skola till sitt barn är det viktigt att man tänker på vad som är bäst för barnet. Vissa barn mår bättre av lite mindre grupper och ett mer kreativt lärande, medan andra känner sig tryggare i en skola nära hemmet tillsammans med andra barn från samma område. Fundera därför över vad som troligtvis är bäst för barnet och gör research om olika skolor. Kanske finns det också någon granne i samma område vars barn har erfarenhet av olika skolor, som kan ge råd och tips. 

De flesta skolor i Malmö har också öppet hus i samband med att det är dags att välja skola och man kan då besöka dem. Detta är ett utmärkt tillfälle att titta på lokalerna, samt träffa lärare och rektor. Passa på att också ställa relevanta frågor som: hur stora är klasserna och hur ser handlingsplanen ut vid exempelvis mobbning?