Gasoltub

Gasoltub med Primagaz till ditt företag

Gasoltub med Primagaz till ditt företag

LPG Gasol är ett rent bränsle som inte ger några miljöfarliga biprodukter. Liquified Petroleum Gas består av propan och butan, och när den förbränns blir det bara koldioxid och vatten kvar. Du kan alltså använda gasol med gott samvete både till att grilla, värma upp uteplatsen, bränna ogräs och en mängd andra uppgifter, även yrkesmässigt. 

Man kan utföra verkstadsarbeten med hjälp av gasol. När man jobbar med direkteldade moment inom industri och bygg används gasol ofta. Betonghärdning, takläggning, metallgjutning, lödning och skärning är bara några av de yrkesmässiga tillämpningar gasoltuber har. 

En gasoltub måste hanteras försiktigt 

Även om det inte blir farliga restprodukter efter användning, så är själva gasolen i tuben något som man ska handskas försiktigt med. Gasol är giftig att indandas, och den är dessutom mycket lättantändlig, så det gäller att vara noggrann med att se till att inget läcker ut. 

Man har hört talas om olyckor med gasol, och de beror på slarv, oförsiktighet eller okunskap. Regulatorventilen måste stängas ordentligt efter användning, och man får inte ställa en gasoltub under grillen. Gasen är tyngre än luft, så den kan finnas nere vid golvet, och den är som sagt väldigt lättantändlig. 

 

Leta upp rätt gasoltub på nätet

Du kan ha en gasoltub i en terrassvärmare, bara för att ta ett exempel. På nätet kan du lätt hitta en bra och överskådlig hemsida, som exempelvis primagaz.se där du kan få mer information. Dessutom ser du bilder på vilka olika modeller av gasoltuber det finns.

Du köper lätt och enkelt precis de gasoltuber du behöver till ditt företag. Arbetar man med processer där man har stor nytta av gasol, är man också van vid att hantera gasen med försiktighet. Proffs använder gasol både till värmningsarbeten och till matlagning, eftersom resultatet blir så bra och man kan styra värmen snabbt och effektivt.