advokat

Få det du har rätt till med hjälp av en advokat

Få det du har rätt till med hjälp av en advokat

När man kommit fram till att man inte längre vill leva ihop med sin partner kan det finnas många viktiga saker att gå igenom, speciellt om man har barn tillsammans. Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden, ska barnen eller barnet bo på ett och samma ställe tillsammans med en av föräldrarna och hur ska tillgångarna fördelas? För barnens skull är det viktigt att försöka göra det så enkelt och smärtfritt som möjligt genom att prata och tillsammans komma överens om besluten som måste fattas. Men tyvärr är det inte alltid så lätt. Orsaken att man valt att gå isär kan bero på att den ena parten har sårat eller svikit den andra, vilket gör att många känslor kan vara svåra att hålla tillbaka. Man kan enkelt förebygga jobbiga konflikter genom att skriva äktenskapsförord eller ha ett samboavtal. När man är förälskad och i en bra relation så är det dock sällan man tänker att det ska kunna bli dåligt och leda till en konflikt, därför väljer många att strunta i äktenskapsförord och samboavtal. Klarar man då inte av att komma överens om fördelningen vid en separation leder det så småningom till en domstolsprocess.

Om man är i behov av att anlita en advokat i Göteborg så finns där Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har kunskap och erfarenhet inom familjerätt, bodelning, medling, brottmål, migrations- och asylrätt samt konsumenträtt. Advokatfirman Ottosson & Pakas har kunniga och skickliga advokater som med sitt engagemang gör allt för att utfallet ska bli så som klienten önskar. Den breda kunskapen inom olika rättsområden har många gånger visat sig vara avgörande i ärenden som sträcker sig längre än inom bara ett område. Advokatfirman Ottosson & Pakas arbetar ständigt hårt för var enskild klients sak genom hela rättsprocessen. Målet är alltid att klienten, oavsett utgång, ska känna sig bekräftad och prioriterad samt veta att Advokatfirman Ottosson & Pakas gjort allt de har kunnat.