elbesiktning

Elbesiktning, en del av en tryggare vardag

Elbesiktning, en del av en tryggare vardag

I Sverige tar man el och brandsäkerhet på stort allvar. Därför är det inte så konstigt att det genomförs runt 13000 elbesiktningar per år. Elbesiktningar sker på fastigheter men även vid olika verksamheter. Försäkringsbolagen tar också elsäkerheten på stort allvar och om man som fastighetsägare inte följer de lagar och regler som gäller så kan det blir stora problem. Genom att Sverige har tagit säkerheten på allvar har elrelaterade bränder minskat drastiskt sen 1980-talet. Elbesiktning är en del i det preventiva arbetet och är en trygghet för fastighetsägare men även för de som vistas i fastigheten eller lokalen.

 

Elbesiktning vid köp av hus

Vid köp av ett äldre hus är det rekommenderat att göra en elbesiktning. Behöver du anlita någon för elbesiktning i Stockholm är https://www.nordstromel.se/ ett bra alternativ. En certifierad elektriker går igenom elanläggningar i huset och kan identifiera möjliga risker men även fel. Gamla elanläggningar kan vara farliga ur brandsynpunkt, strömbrytare kan slitas ut eller så kan det även finnas dolda fel på elledningar. Vid en elbesiktning så undersöks också om elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och om anläggningarna motsvarar de krav som finns. Trots allt orsakar elfel ca 20 till 30 procent av alla bränder i Sverige.

 

 

Försäkringsbolagen ställer krav

När det kommer till el och se till att elen är säker har också försäkringsbolagen krav. Därför är det också viktigt att om du ska utföra ett elarbete hemma att du har satt dig in i vad du får göra som lekman. Det mesta som kommer till el ska utföras av en certifierad elektriker eller inspekteras av en certifierad elektriker. Försäkringsbolagen kan neka ersättning eller drastiskt sänka ersättningen om det visar sig att det är något elfel som beror på att man inte följt regler och lagar. Så tveka inte utan genomför en elbesiktning för din säkerhet och andras.