configurable business documents d365

Configurable business documents d365 - dokumenthantering för företag

Configurable business documents d365 - dokumenthantering för företag

När det kommer till planering, styrning och beslutsfattande i ett företag finns det många olika typer av hjälpmedel att använda sig av. Att implementera ett affärssystem för olika funktioner i företaget kan vara ett sätt att underlätta det dagliga arbetet och få bättre koll på helheten.

 

Effektivisera processer i företaget

Ett affärssystem kan användas på många olika sätt. När det gäller exempelvis butiker eller tillverkande företag kan ett affärssystem användas för kontroll och styrning av lagernivåer. Lagersaldot kan kontrolleras i realtid, och beställning från leverantörer kan ofta göras i samma system.

För att automatisera inköpsprocessen ytterligare finns oftast möjligheten att sätta miniminivå på lagret. På så vis kan systemet känna av när lagret minskat under nivån, och en beställning går automatiskt iväg till leverantören. Företaget kan spara både tid och pengar genom att automatisera sina processer i den mån det är möjligt.

 

 

Dokumenthantering i affärssystem

Företag använder dagligen en stor mängd dokument för administration, planering och uppföljning. Ju större ett företag är, desto mer beroende är det av ett strukturerat och väl fungerande system som hjälpmedel i det dagliga arbetet. Affärssystem är mycket användbara när det kommer till att ta fram data för att visa direkt på skärmen. När det gäller att ta fram dokument redo för utskrift eller elektroniska dokument finns det dock svagheter hos många affärssystem. Ett sätt att komma runt detta kan vara att koppla affärssystemet till ett externt program för dokumenthantering.

Ett exempel på en sådan programvara är Lasernet, som levereras och implementeras av företaget Tabellae. Programvaran erbjuder integration med flera vanliga affärssystem, och kan jämföras med configurable business documents d365 som har en liknande funktion, men kodas istället direkt i affärssystemet. Genom att koppla den externa programvaran till företagets befintliga affärssystem får företaget enkelt och snabbt tillgång till en mängd anpassade dokument, som exempelvis fakturor och plocksedlar.