kundklubb

Bygg kundrelationer och skapa nya affärer

Bygg kundrelationer och skapa nya affärer

Idag är det viktigare än någonsin att ett företag kan skapa långsiktiga kundrelationer. Med sociala kanaler, nyhetsbrev, webb och appar finns det alla möjligheter att kunna kommunicera, vara tillgänglig och erbjuda kunder service i princip dygnet runt. Å andra sidan är produkter och tjänster ofta mer likriktade, utbudet är stort och de många kanalvalen kan göra det svårt att nå fram bland tusentals och åter tusentals budskap. Genom att skapa nytta för kunden, inte bara genom köp av en tjänst eller produkt, utan även via kunskap, service och extra förmåner, finns det möjligheter att öka lojaliteten och stärka företagets förtroendekapital.

 

Ge dina bästa kunder ett eget forum

Grunden i allt arbete med kundlojalitet är att göra en noggrann undersökning i kundregistret för att ta reda på vilka som faktiskt är företagets kunder. Ta reda på hur de agerar och hur ofta de genomför köp eller beställningar. För att kunna erbjuda vissa kunder något extra och visa dem att de är betydelsefulla för företaget, kan en kundklubb vara ett verktyg. Den kan rikta sig till de allra bästa kunderna. Den kan också innehålla flera olika kategorier av kunder som får förmåner baserat på deras kundbeteenden, men också beroende på hur lönsamma de är. 

 

 

Selektera väl och skapa rätt kommunikation

Efter analys av kundregistret är det dags att selektera kunderna i olika grupper och sedan titta på varje grupp efter vissa nyckeltal. Ett nyckeltal kan vara antal köp, ett annat kan vara totala köp över tid. Nyckeltalen är individuella för varje företag och syftar till att driva arbetet med kundlojaliteten framåt. Nästa steg är en strategi som syftar till att öka engagemanget i de olika kundgrupperna. Det handlar om att hitta kanaler för kommunikation, men också budskap som gör att kunderna känner sig trygga med varumärket och hittar anledningar till att återkomma med köp.