förskola

Barnens bästa skola

Barnens bästa skola

Är det något som alla föräldrar kan enas om är det omsorgen om barnens bästa. Varje förälder har en stark önskan om att förmå ge sitt barn det allra bästa. Sedan är det naturligtvis så att alla definierar begreppet olika. Vad en familj anser är det bästa för deras barn är inte nödvändigtvis allas önskan. Här, liksom i det mesta, skiljer sig individer åt.

Vad finns då på en förälders önskelista för barnen och vad har man ändå gemensamt? 

Trygghet och utveckling torde vara det rätta svaret. När detta grundläggande villkor uppfylls kan barnen blomma ut och nå sin fulla potential.

 

Vad är då trygghet och utveckling?

Barn är inte små vuxna personer, utan just barn, och därmed på en annan nivå i utvecklingen. Trygghet för barn finns därför först i uppfyllandet av basala behov. Vällagad och tillräcklig mat, varma och säkra lokaler, sömn och vuxna som tar hand om dem, från vilda lekar till utflykter och sovstund. Trygghet är frihet från bråk och att få lära sig samspel.

Utveckling är något både fysisk och psykisk. Barn lär sig varje dag att behärska och hantera sin kropp genom rörelse. Barn lär sig också social samvaro genom umgänge med andra. Och barn utvecklar ett intellektet på tusen olika sätt genom aktiviteter som utvecklar alla sinnen.

 

 

En förskola baserad på barns behov

En utveckling och en förskola som bäst gagnar ditt barn finner man kanske inte på en timme. Som förälder vill man gärna få tillfälle att göra besök och med egna ögon se verksamheten och lokalerna. För dig med höga krav på medvetna val och en uttalad filosofi finns en utmärkt förskola i Södermalm.

Där Reggio Emilias pedagogik får råda där flödar kreativiteten. Där barn får använda alla sinnen utvecklas de positivt.

För dig och ditt barn är en sådan förskola det allra bästa alternativet och ger barnet de bästa möjligheterna.