Av-Teknik

Audiovisuell teknik förbättrar presentationerna

Audiovisuell teknik förbättrar presentationerna

Inom presentation pratar man ibland om AV-teknik, eller audiovisuell teknik. Det är all teknik som har att göra med det som syns och hörs, och tekniken kan röra sig mellan högt och lågt. Gamla tiders bandspelare och den gamla hederliga overheadprojektorn är också audiovisuell teknik, även om de används mycket sällan numera. Eftersom det handlar om något som hjälper till att synliggöra fakta, eller ger mervärde till en presentation, finns det en mängd teknik idag som faller under den rubriken.

 

Tekniska verktyg för presentation

En presentation innebär normalt att det är någon som talar och andra som lyssnar, men här avses även exempelvis föredrag och möten, där man vill använda tekniska verktyg för presentationen. Av-Teknik kan idag vara av digitalt format och många företag som exempelvis https://www.av-it.se/ arbetar med att hyra ut eller installera den senaste tekniken hos företag, skolor, museer med mera, där man önskar förhöja möjligheterna vid olika slags presentationer, möten, föredrag eller liknande. Som teknik är det ingen särskilt dyr resurs och med tanke på hur mycket man kan spara i tid och irritation, så kan det absolut vara värt det. För vem minns inte alla föreläsningar eller möten och den tid det tog att hitta rätt fjärrkontroll och få igång projektorn.

 

 

Installation av smarta rum

Med Av-Teknik har man idag kommit så pass långt att man kan installera smarta rum, eller smarta byggnader. Bara genom att kliva in i mötesrummet eller klassrummet kan man automatiskt vara inloggad på wifi och på alla maskiner och system som arbetar med Av-Teknik. Det är tidsbesparande, motverkar irritation och gör att man inte drar sig för att använda sig av bilder, film, ljud eller något liknande i sina presentationer. Det är snabbt, enkelt och så pass användarvänligt att vem som helst med rimlig kunskap om datorer eller mobiler klarar av dessa arbetsverktyg.