Värmepump

Alla dessa värmepumpar

Alla dessa värmepumpar

Bland alla värmepumpar man kan välja på är det en som sticker ut lite extra. Det är bergvärmepumpen. En bra anledning att välja just en bergvärmepump är att den är helt okänslig för vad det är för yttertemperatur. För de som bor i Sverige med dess växlande klimat är det ju en välsignelse och en klar fördel.Värmepumpar överlag anses vara ett av de mest miljövänliga alternativen man kan använda idag. Sedan finns ju solceller om man hellre vill satsa på det.    

En värmepump är dessutom mer eller mindre underhållsfri. Man sköter själv om en del löpande kontroller som att se till att det finns kylvätska i systemet och rengöring av filter och silar. Någon gång ibland låter man sedan en certifierad installatör komma och kolla den om man vill vara på den säkra sidan, annars räcker det att tillkalla expertis om något fel det skulle uppstå.  

 

 

Lite fakta om en bergvärmepump

En bergvärmepump tar inte bara värmen från berg utan även all energi som lagrats i både jord, sjöar eller grundvatten. Det är ett effektiv sätt att samla upp energi och transportera in det genom rör i huset så att byggnaden värms upp. Det sägs vara fullt möjligt att sänka sina kostnader för uppvärmning med upp till 80%, och det vill inte säga lite. Ännu bättre är att man också kan använda pumpen för att få det svalt under heta sommardagar genom att läsa systemet baklänges. 

Men en liten investering krävs först. Först och främst behöver man kolla så det finns lov att börja borra och att ens byggnad står på en grund där det är berg. Sedan behöver huset ha installationer med vattenburna ledningar. Därefter kommer det roliga. Att välja värmepump. Nu börjar jakten på den bästa bergvärmepumpen till det lika fantastiska priset, och att anlita en installatör för att göra installationen.