Sök pumpservice och pumpar i Helsingborg
Du är driftsansvarig för ett lantbruksföretag i nordvästra Skåne. Företaget har flera gårdar med såväl mjölkproduktion som svinuppfödning. Dessutom har företaget en betydande åkerareal med växtodling. Inom ett lantbruk finns mycket som skall pumpas och doseras. Miljön kan vara aggressiv mot pumpar och omrörare, särskilt i stallmiljö. Växtodlingen kräver pumpar för bevattning och bekämpningsmedel. Samtidigt finns ett stort krav på hygieniska förh...